1

Büyülenme Hakkında Yangın Kapısı

anthonyn901vrm6
Yangın Yönetmeliğinde söylem edildiği üzere bapların hudayinabit kapanması gerekmektedir. Kapıların tabiatıyla kapanmasını sağlayıcı yaylı menteşelerdir. Yangın kapısı, yangın merdiveninin flama ve dumandan korunup katların arasına yada ömür alanlarına geçmesini önlemek üzere kullanılır. Binada kâin insanların eminğini sağlayıcı önlemlerin en önemli öğesidir ve alevleri engelleyerek y... https://augustjdxtn.wikigdia.com/6232425/yangın_merdiveni_kapısı_Üzerinde_bu_rapor_inceleyin

Comments

    HTML is allowed

Who Upvoted this Story